2018-03-30

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська приватна військова компанія» (УПВК) отримала ліцензію на провадження охоронної діяльності згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 253 від 29.03.2018 відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» і Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 960 від 18.11.2015.

Послуги з охорони власності та громадян на території України, що пропонує Українська приватна військова компанія, регламентовані Законом України «Про охоронну діяльність»:

  • охорона майна – діяльність з організації та практичного здійснення заходів охорони, спрямованих на забезпечення недоторканності, цілісності визначених власником і належних йому будівель, споруд, територій, акваторій, транспортних засобів, валютних цінностей, цінних паперів та іншого рухомого і нерухомого майна, з метою запобігання та/або недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, для збереження його фізичного стану, припинення несанкціонованого власником доступу до нього та забезпечення здійснення власником цього майна всіх належних йому повноважень стосовно нього;
  • охорона фізичних осіб – діяльність з організації та практичного здійснення заходів охорони, спрямованих на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров'я індивідуально визначеної фізичної особи (групи осіб) шляхом запобігання або недопущення негативного безпосереднього впливу факторів (діяльності або бездіяльності) протиправного характеру.

УПВК – приватна компанія, що здійснює безпекові операції, тому в основу її діяльності покладено регламент міжнародних стандартів, зокрема ISO 18788, що є системою управління для приватних безпекових операцій. Цей стандарт забезпечує створення, впровадження, експлуатацію, моніторинг, перегляд, обслуговування та вдосконалення управління операціями з безпеки.

Також компанія керується вимогами Міжнародного кодексу поведінки приватних постачальників послуг з охорони та безпеки (ICoC) та Документу Монтре (щодо відповідних міжнародно-правових зобов’язань приватних військових і охоронних компаній під час збройного конфлікту).

UPMC pdf  Виписка з Наказу Міністерства внутрішніх справ України № 253 від 29.03.2018 р.