Кодекс ділової етики та поведінки Української приватної військової компанії (УПВК) – комплекс високих стандартів етичної поведінки, що визначають дії і рішення не тільки всередині трудового колективу компанії, але й при веденні бізнесу, взаємодії з клієнтами, органами державної влади, громадянами тощо.

Репутація і майбутні успіхи УПВК значною мірою залежать від дотримання не тільки вимог законів, а й етичних стандартів. Не слід вважати Кодекс формальним документом, він є ресурсом для організаційного розвитку, що сприяє збільшенню кількості клієнтів, залученню коштів для діяльності та підвищенню іміджу компанії у суспільстві, а також демонструє її відкритість, прозорість і відповідальність.

Кодекс не описує всі можливі випадки і ситуації, які можуть виникнути з працівником під час виконання ним службових обов'язків, але містить ключові принципи ділової поведінки, зокрема наступне:

  • загальні правила корпоративного поводження, етичні зобов’язання;
  • принципи поведінки працівників;
  • обов’язки керівництва;
  • відповідальне ведення бізнесу;
  • взаємовідносини з органами державної влади;
  • відповідальність за порушення Кодексу ділової етики та поведінки й ненадання відповідної інформації про таку можливість;
  • внесення змін до Кодексу ділової етики та поведінки.

Наявність чітких корпоративних норм і їх дотримання допомагає працівникам орієнтуватися в складних ситуаціях, убезпечує від неправомірного тиску або звинувачень щодо тих чи інших конкретних дій, а також дозволяє надавати послуги високої якості в будь-якій сфері нашої діяльності.

UPMC pdf  Кодекс ділової етики та поведінки Української приватної військової компанії