Відповідно до Конституції України та в установленому Законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» порядку працівники Української приватної військової компанії мають право створити «Громадське формування». Це дасть їм змогу брати участь в охороні громадського порядку і державного кордону, дозволить сприяти органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України, органам виконавчої влади й посадовим особам у:

  • запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів;
  • захисті життя та здоров’я громадян;
  • захисті інтересів суспільства і держави від протиправних посягань;
  • рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

Як допоміжне угрупування з охорони громадського порядку і державного кордону, громадське формування створюється за місцем роботи на добровільних засадах і функціонує як спеціалізований загін сприяння Національній поліції та Державній прикордонній службі України.