Послуги з морської охорони, які надає Українська приватна військова компанія (УПВК), це комплекс дій, необхідних для забезпечення охорони різних об’єктів на морі, а саме:

  • озброєний супровід вантажних суден у районах високого ризику;
  • організація безпеки та охорони пасажирських суден;
  • організація безпеки та охорони портів;
  • охорона морських платформ і трубопроводів;
  • надання судновласникам результатів щодобового моніторингу безпеки судноплавства в прибережних водах Західної Африки.

УПВК також здійснює підготовку та надає для служби фахівців з охорони суден, морських платформ, трубопроводів і портів на умовах аутсорсингу відповідно до Міжнародного кодексу по охороні суден і портових засобів (ISPS), Міжнародного кодексу поведінки приватних постачальників послуг з охорони та безпеки (ICoC) та інших регуляторних актів. Діяльність компанії регламентують офіційні інструкції для приватних морських безпекових організацій, що забезпечують найманий озброєний персонал на борту суден (ІSO 28007-1:2015).

Усі співробітники мають необхідний комплект документів, визначений вимогами IMO до членів команд морських суден. На їх основі УПВК аналізує та оцінює компетентність працівників, підтверджує дійсність їхньої кваліфікації, вдосконалює вимоги підготовки.