Інформаційно-аналітичні послуги, які надає Українська приватна військова компанія (УПВК), дозволяють задовільнити всі інформаційні потреби наших клієнтів. Задля ефективної співпраці ми пропонуємо як документальне обслуговування (на основі первинних документів, необхідних фактів і концепцій), так і фактографічне (безпосередньо представляючи факти). За необхідності, для більш широкого охоплення поставленого завдання, наші спеціалісти проведуть усі потрібні дослідження і нададуть розгорнуту інтерпретовану інформацію.

Отож, конкретизуючи, УПВК:

  • виконує інформаційні, науково-дослідні та аналітичні роботи, добирає й аналітично оброблює тематичні документи;
  • надає статистичну, аналітичну, методичну, довідкову інформацію, новини, огляди (включно з тематичними запитами), інші дані й матеріали;
  • проводить статистичні, соціологічні та маркетингові дослідження разом зі збиранням, обробленням, аналізом отриманої інформації;
  • аналізує дані та консультує щодо питань комерційної/некомерційної діяльності, фінансів і управління, інших інформаційних та консалтингових послуг;
  • забезпечує науково-інформаційні, аналітичні інвестиції проектів та методичний супровід їхньої реалізації;
  • проводить маркетингові дослідження внутрішнього/зовнішнього ринків, ринку інформації та послуг, вивчає громадську думку;
  • аналізує кон’юнктури товарних ринків, організовує активну інформаційну і рекламну роботу з метою розширення продажу товарів/послуг;
  • збирає інформацію про суб’єктів підприємницької діяльності, перевіряє потенційних ділових партнерів, виявляє ненадійних або некредитоспроможних осіб;
  • збирає загальнодоступну інформацію про приватних осіб, а також займається пошуком і перевіркою персоналу, розшуком осіб.

Наші спеціалісти забезпечують повний спектр інформаційно-аналітичних послуг відповідно до міжнародного та українського законодавства, законодавства країн перебування, Міжнародного Кодексу поведінки приватних постачальників послуг з безпеки та охорони (ICoC).

Діяльність компанії в цьому сегменті послуг регламентується, зокрема, Конституцією та Законами України «Про інформацію» і «Про державну таємницю». Погоджуючись та підтримуючи принципи інформаційних відносин, що в них описані, ми гарантуємо об’єктивність, повноту і точність наданої інформації, а також цілковиту законність її отримання та збереження.