Надання Українською приватною військової компанією (УПВК) послуг берегової охорони – це здійснення комплексу заходів для державних замовників у будь-якій точці світу, а саме:

  • сприяння у протидії нелегальній міграції, контрабандній, браконьєрській та іншій протиправній діяльності у територіальному морі та внутрішніх водах;
  • охорона суверенних прав держави в її виключній (морській) економічній зоні та контроль за реалізацією прав і виконанням зобов'язань у цій зоні іншими державами, юридичними і фізичними особами, міжнародними організаціями;
  • підготовка й надання консалтингових послуг при веденні розвідувальної, інформаційно-аналітичної та оперативно-розшукової діяльності задля забезпечення охорони суверенних прав держави та протидії іншій протиправній активності відповідно до вимог місцевого законодавства;
  • участь у пошуково-рятувальних операціях на водному просторі;
  • сприяння у здійсненні контролю за проходженням та перебуванням невійськових суден і військових кораблів у територіальному морі та внутрішніх водах, а також заходженням іноземних невійськових суден і військових кораблів у внутрішні води і порти держави;
  • допомога у недопущенні порушень режиму державного кордону на морській ділянці суднами, військовими кораблями і плавзасобами.

УПВК здійснює послуги берегової охорони виключно згідно з міжнародним та українським законодавством, законодавством країни перебування, Міжнародним Кодексом поведінки приватних постачальників послуг з безпеки та охорони (ICoC), а також юридично встановленими повноваженнями, правами та обов'язками.